KatarCast | Episode 3 | Over Dood | Peter Rollins

Peter Rollins, filosoof, verhalenverteller, schrijver,
spreker en recentelijk ook filmmaker (Making Love).

Aan de Spotify-playlist met de mooiste nummers over de dood voegt Peter toe:

Deze episode is Engels gesproken. Het is mijn voornemen om op mijn Youtube kanaal een ondertitelde versie te posten, maar de ervaring leert dat dat wel even kan duren.

Verdere verwijzingen naar aanleiding van deze episode:
Radical Theology
Existentialisme
Psychoanalyse
– Todd McGowan: Capitalism and desire, Enjoying what we don’t have
– Peter Rollins: Verslaafd aan God
– Genoemde filosofen: René Descartes, Blaise Pascal, Paul Tillich, Jacques Lacan, Søren Kierkegaard, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche
– Footprints in the sand: origineel / Peter’s versie (ondertiteld)

Muziek in deze episode is van Looped Exodus, the_sound_of_one_hand_ en Livio Amato

Author: Wouter Nieuwenhuizen

Podcaster - Katarcast | Donderdichter - donderdichten.wordpress.com | Docent drama - vathorstcollege.nl | blossom030.nl | Curator - katarweb.wordpress.com | Twitter/Instagram: @wouternwnhzn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s